Akční nabídky
 Kobra 400
53 690,- Kč bez DPH 64 964,90 Kč s DPH 70 409,90 Kč s DPH
 Skartovačka HSM Securio B26 řez 4,5x30 mm
17 990,- Kč bez DPH 21 767,90 Kč s DPH
 Skartovač JAWS C9 v řezu 2x8mm
5 990,- Kč bez DPH 7 247,90 Kč s DPH

Info

Úvod Info

Stupně bezpečnosti skartování

Stupně utajení definuje evropská norma DIN 66399, která popisuje 7 stupňů bezpečnosti dokumentů. Norma přesně definuje maximální velikost výsledných částic. Čím vyšší číslo, tím menší jsou výsledné částice a více budou vaše dokumenty ochráněny.

Dalším typem označení bezpečnosti skartace je dle české normy NBÚ (Národní bezpečnostní úřad), která rozlišuje 4 stupně bezpečnosti. Zároveň vydává certifikáty dle vyhlášky č. 528/2005 Sb. O fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků. Ty potvrzují ověření a schválení způsobilosti skartovaček pro použití k nakládání s utajovanými informacemi. 

Sjednoceno s normou: ISO/IEC 21964-2:2018

Dne 13. ledna 2022 vyšla ve sbírce zákonů vyhláška č. 13/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků. Ustanovení řešící velikosti odpadních částic v kapitole 9. přílohy č. 1 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

DIN 66399 NBÚ do 31.12.2022  NBÚ nově od 1.1.2023  velikost odpadu               použití
P-1 neklasifikován neklasifikován

proužek max. 12 mm

(max. plocha 2.000 m2) 

 katalogy a brožury
P-2 Typ 1 Vyhrazené neklasifikován

proužek max. 6 mm

(max. plocha 800 m2)
 běžné firemní dokumenty

P-3

neklasifikován neklasifikován

proužek max. 2 mm

(max. plocha 320 m2)

důvěrné firemní dokumenty,  

dokumenty s osobními údaji

P-4 Typ 2 Důvěrné NNI 1

částice max. 4x40 mm

(max. plocha 160 mm2)

strategické dokumenty

(adresy, faktury, příkazy, kontakty...)

P-5 Typ 3 Tajné NNI 2

částice max. 2x15 mm

(max. plocha 30 mm2)

přísně tajné dokumenty

(rodná čísla, zdr. a zaměst. záznamy...)

P-6 Typ 4 Přísně tajné NNI 3

částice max. 2x5 mm

(max. plocha 10 mm2)

dokumenty vyžadující přísná opatření

(výzkum a vývoj a jejich výsledky...)

P-7 neklasifikován NNI 4

částice max. 1x5 mm

(max. plocha 5 mm2)
dokumenty vyžadující mimořádné opatření  
(armáda, tajné služby...)

 
Copyright 2014 - 2024 © skartace.info